Begeleiding cliënten met kanker

Als een cliënt kanker krijgt is dat voor de cliënt en zijn naasten een ingrijpende gebeurtenis. Tijdens de behandeling komt er vaak veel op de cliënt af. De wijkverpleegkundige kan de cliënt ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Zij of hij heeft een speciale training gevolgd en wordt daarnaast geadviseerd door een oncologieverpleegkundige vanuit de gilde oncologie.

Bij Amstelring Wijkzorg werken verschillende oncologieverpleegkundigen samen die hun kennis rond de begeleiding van cliënten met kanker inzetten en delen met collega’s in de wijkteams. De gilde komt regelmatig bij elkaar om middels bespreking van casuïstiek kennis en ervaring met elkaar te delen.

De wijkverpleegkundigen kunnen cliënten helpen bij lichamelijke klachten en ADL zorg, verpleegtechnische zorg, wondgenezing, continuïteitsbezoeken en algehele ondersteuning. De wijkverpleegkundige werkt altijd samen met de huisarts en het ziekenhuis.