Home > Cookies en online privacy

Cookies en online privacy

Amstelring respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Cookies

Amstelring maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de computer van een bezoeker van www.amstelringwijkzorg.nl wordt opgeslagen. Een cookie bevat een uniek nummer, waardoor de computer (of smartphone of tablet etc.) kan worden herkend bij een nieuw bezoek aan onze website.

In uw browser kunt u cookies verwijderen of uitschakelen. Hoe u dit doet, leest u op bijvoorbeeld de website van de Consumentenbond.

Statistiek cookie

Zopim __zlcmid 1 Jaar Wordt gebruikt voor het chatprogramma Zopim
om vertrouwd webverkeer te identificeren.

Formulieren

Op onze website maken wij gebruik van contact- en aanmeldformulieren. Deze formulieren laden we in op onze website met Gravity Forms. We hebben met hen een verwerkersovereenkomst gesloten, via Yume onze website designer. Door u ingevulde gegevens worden op de servers van Gravity Forms opgeslagen en wordt daar bewaard. Een kopie van het formulier wordt naar een van onze medewerkers verzonden voor afhandeling van uw verzoek of vraag en daarna verwijderd. (Informatie wordt nog bijgewerkt)

Sollicitaties

Sollicitaties worden bewaard in onze database van CareMatch Applicatie BV, met wie een gebruikersovereenkomst is afgesloten. (Informatie wordt nog bijgewerkt)

Gebruik beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video’s voor de website of brochures e.d. vraagt Amstelring Wijkzorg altijd vooraf toestemming aan u.

Social media

Op onze website zijn knoppen opgenomen waarmee pagina’s gepromoot of gedeeld kunnen worden op sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd zonder dat er een code van het betreffende platform geplaatst wordt.

YouTube

We gebruiken de no-cookies-variant van YouTube, waardoor bij het afspelen van een video geen nieuwe cookies geplaatst worden.

Chat

Op onze website maken wij gebruik van een chatprogramma van Zendesk. De chatconversatie wordt opgeslagen op de servers van Zendesk en bewaren we daar maximaal 2 maanden. Er wordt een cookie geplaatst. (Informatie wordt nog bijgewerkt)

Google Maps

Op onze Wijkteam pagina’s vertonen we een kaart vanuit Google Maps. Er worden geen cookies geplaatst.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Als u een contact-, aanmeld- of sollicitatieformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard voor een termijn van maximaal 6 maanden. U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van gegevens. U kunt dit verzoek indienen bij het Wijkservicecentrum, via wijkservicecentrum@amstelring.nl. Wij zullen u binnen 4 weken informeren of wij kunnen voldoen aan uw verzoek.

Versie en aanpassingen verklaring

Dit is versie 1.0 van onze verklaring Cookies en online privacy, gepubliceerd op 1 augustus 2018. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze webpagina.

Lees ook onze privacyverklaring, waarin wij u informeren hoe Amstelring omgaat met persoonsgegevens. 

Hulp bij de dagelijkse verzorging
Het geven van medicatie
Verpleegkundige handelingen
Verzorging van stoma of katheter
Stimuleren van maaltijd- en vochtinname en dieetadvies
Pijnbestrijding en palliatieve zorg
Verpleegtechnische zorg en nachtzorg
Advies bij aanvraag hulpmiddelen
Verwijzing naar andere specialisten
Aanmelden

Zoek uw wijkteam

Vul uw postcode in en zoek de contactgegevens van uw eigen wijkteam.